Banner_Partnership

 

Januari 2018

Na 7,5 jaar is er een eind gekomen aan een mooie samenwerking met de Ghana Girl Guides Association (GGGA) en de Ghana Scout Association (GSA). Per 01-01-2018 is het Partnership afgelopen. Het team in Nederland is nu volop bezig om alles netjes af te ronden.

Wij kijken terug op een mooie samenwerking, waar we met zijn allen veel energie ingestoken hebben. 

 

 

Maart 2010

Scouting is een wereldwijde beweging en daar horen internationale contacten en activiteiten bij. Scouting Nederland heeft hiervoor sinds maart 2010 een partnership met de Ghana Girl Guides Association (GGGA) en de Ghana Scout Association (GSA). Dit partnership biedt vijf jaar lang prachtige mogelijkheden voor uitwisselingen tussen Nederlandse en Ghanese Scouts en Guides.

Het partnership zorgt ervoor dat Ghanese en Nederlandse Scouts elkaar op allerlei manieren ontmoeten en leren kennen. Op landelijk niveau, maar juist ook op groepsniveau en op persoonlijk vlak.
Daarvoor wordt een breed programma van activiteiten opgezet. Natuurlijk is het geweldig als de uitwisseling zover komt dat Nederlandse Scouts naar Ghana reizen, of als wij Ghanese Scouts en Guides in Nederland kunt ontmoeten. Er zijn ook zeker uitwisselingen waarbij we elkaar opzoeken. Maar het hoeft niet. Het partnership biedt ook mogelijkheden om gewoon in je eigen groep of thuis bezig te zijn met uitwisseling.

partnership